De Eindhovense Sportraad

De Eindhovense Sportraad (ESR) heeft als doel om in overleg met de gemeente Eindhoven de belangen te behartigen van haar leden, de Eindhovense sportverenigingen, in de ruimste zin van het woord.

Daarnaast is ESR een belangrijk adviesorgaan van de gemeente Eindhoven. De leden van de sportraad geven gevraagd en ongevraagd advies over verenigingsaangelegenheden. De sportraad volgt de ontwikkelingen binnen de sport op de voet, signaleert veranderingen en communiceert deze tijdig naar de gemeente en andere betrokken partijen.

Jaarreken...
Jaarrekening ESR 201...
Jaarversl...
Jaarverslag ESR 2020...
Onderzoek...
Onderzoek: Impact Co...
Stukken ALV 29 juni 2022
30 juni, 2022

Op 29 juni jl. heeft de ALV van de ESR plaatsgevonden. Bijgevoegd zijn de volgende stukken: jaarverslag secretaris Financieel overzicht penningmeester Getekend convenant met de gemeente

De ESR heeft wethouder Van Lanschot een brief gestuurd naar aanleiding van berichten in de media over eventuele sluiting van de zwemfaciliteiten van Lunet.