E

wat wij doen

Stichting Eindhovense Sportraad heeft de volgende functies en taken:

  • De ESR is onafhankelijk van de gemeente Eindhoven
  • De ESR adviseert in opdracht en op eigen initiatief de gemeente Eindhoven op hoofdlijnen van de sport
  • De ESR is kritisch-volgend: hij bespreekt periodiek lopende dossiers in eigen vergadering, met beleidsadviseurs gemeente Eindhoven en bespreekt de dossiers tevens 2x per jaar met de wethouder van sport
  • De ESR monitort de uitvoering van beleid en advies van de gemeente Eindhoven met als doel om van verenigingen een terugkoppeling te krijgen hoe uitgezet beleid in de praktijk werkt
  • De ESR is aanspreekbaar voor verenigingen en individuele sporters betreffend overkoepelende sportthema’s, zoals bijvoorbeeld verduurzaming, veilig sportklimaat en energiebeleid. Met de verkregen informatie, vragen en knelpunten gaat de ESR aan de slag en kan deze bespreekbaar maken bij de gemeente Eindhoven. Uitgebreide adviezen vanuit lopende dossiers vanuit de gemeente Eindhoven kan de ESR delen met de verenigingen
  • De ESR is pro-actief: hij signaleert, heeft eigen initiatieven voor nieuwe dossiers  en bespreekt deze met de gemeente Eindhoven. Bijvoorbeeld: hoe houd je Eindhovenaren in beweging / sportend in een groeiende stad met vaste stadsgrenzen?

 

 

Convenant
De status en de formele positie van de ESR is geborgd door een convenant met de gemeente Eindhoven. Op deze wijze wordt de rol van de ESR erkend door de gemeente en is die rol ook voor alle betrokken partijen herkenbaar.

Statuten
Bekijk hier onze statuten.