E

wie zijn wij

Stichting Eindhovense Sportraad staat voor het algemeen belang van sport en bewegen, gezien vanuit meerdere invalshoeken. Daarom is het essentieel dat er binnen de Sportraad affiniteit is met verenigingen, individuele sporters en commerciële sportorganisaties, maar ook met domeinen die met sport en bewegen samenhangen zoals onderwijs, welzijn, het bedrijfsleven en de gezondheidszorg. Er moet aandacht zijn voor alle doelgroepen.

Bij de samenstelling van de Sportraad wordt daarom gestreefd naar een brede afspiegeling van en/of affiniteit met diverse doelgroepen. Denk daarbij aan jeugd, volwassenen,
ouderen, gender, inwoners met een migratieachtergrond en mensen met een beperking. Sporten en bewegen doet iedereen op een manier en in een vorm die het beste
bij hem/haar past. Dat kan georganiseerd zijn bij een vereniging of een (semi-) commerciële aanbieder, ongeorganiseerd in de openbare ruimte danwel
individueel of in een team/groep. Ook op diverse niveaus, van recreatiesport tot topsport. Ook hierin is het streven dat de Sportraad hier een goede
afspiegeling van is.

Heb je interesse om aan te sluiten bij het bestuur van de ESR of om op een andere manier bij te dragen, stuur dan een mail naar esr@eindhovensesportraad.nl