Stichting Eindhovense Sportraad

Stichting Eindhovense Sportraad (ESR) weet wat er speelt in de stad als het gaat om sport en bewegen en komt op voor brede belangen: van sportaanbieders en van
andere lokale organisaties die zich inzetten voor sport en bewegen. Maar ook van inwoners die op sportieve wijze ongeorganiseerd of georganiseerd gebruik
willen maken van de openbare ruimte.

Stichting Eindhovense Sportraad wil als onafhankelijk adviesorgaan de gemeenteraad en het college van B&W gevraagd én ongevraagd adviseren over hoofdlijnen
van het sportbeleid van de gemeente Eindhoven. Adviezen die de Sportraad geeft zijn niet dwingend, maar wel dringend. Wij doen dit alles in voortdurend contact en in samenwerking met sportend en bewegend Eindhoven: sport- en beweegaanbieders, individuele (recreatieve) sporters, maatschappelijke organisaties, onderwijs, (gezondheids-) zorg en
professionals in het veld.