De Eindhovense Sportraad

De Eindhovense Sportraad (ESR) heeft als doel om in overleg met de gemeente Eindhoven de belangen te behartigen van haar leden, de Eindhovense sportverenigingen, in de ruimste zin van het woord.

Daarnaast is ESR een belangrijk adviesorgaan van de gemeente Eindhoven. De leden van de sportraad geven gevraagd en ongevraagd advies over verenigingsaangelegenheden. De sportraad volgt de ontwikkelingen binnen de sport op de voet, signaleert veranderingen en communiceert deze tijdig naar de gemeente en andere betrokken partijen.

Algemene ...
Algemene ledenvergad...
Kostprijs...
Kostprijsberekening ...
50 jaar!
50 jaar!

Namens het bestuur van de Eindhovense Sportraad nodig ik u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering op donderdag 23 juni aanstaande.┬áDe vergadering vindt plaats in de grote vergaderruimte op de 2e verdieping van het sportcomplex, gevestigd op Sportpark Hondsheuvels, […]

Geacht bestuur, Namens het bestuur van de Eindhovense Sportraad nodig ik u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 2 juni aanstaande. De vergadering vindt plaats in de grote vergaderruimte op de 2e verdieping van het sportcomplex, gevestigd […]