Thema's ESR voor 2024

De komende jaren wil de ESR zich met name richten op een achttal thema’s waar, indien nodig, met initiatief voorstellen richting College en Raad zal worden gekomen. Uiteraard blijft er altijd ruimte bestaan voor actuele adviezen als de situatie daarom vraagt.
De Sportraad zal de focus hebben op:
4.1 Meer mensen in beweging
4.2 Optimaliseren gebruik (huidige) infrastructuur
4.3 Beweegvriendelijke openbare ruimte
4.4 Vitale Sport- en beweegaanbieders
4.5 Positieve sportcultuur
4.6 Samenwerking verschillende domeinen
4.7 Diversiteit en inclusie
4.8 Verduurzamen