Verenigingsondersteuning

Naar aanleiding van het Wetgevingsoverleg Sport en Bewegen in de Tweede Kamer heeft het Mulier instituut twee rapportages uitgebracht die wij graag met willen delen: