Verenigingsondersteuning

Naar aanleiding van het Wetgevingsoverleg Sport en Bewegen in de Tweede Kamer heeft het Mulier Instituut twee rapportages uitgebracht die wij graag met u willen delen: