Voortaan kunnen alle sporters terecht bij de ESR

Stichting Eindhovense Sportraad (ESR) heeft haar doelstelling verbreed van het vertegenwoordigen van sportverenigingen naar alles wat met sport, bewegen en gezondheid heeft te maken. De ESR ondersteunt de belangen van alle inwoners van Eindhoven die (willen) sporten en bewegen, zowel georganiseerd in verenigingsverband, in groepsverband of individueel. We streven ernaar om sporten en bewegen toegankelijk te maken voor iedereen en stimuleren sport- en beweegparticipatie van alle inwoners van Eindhoven. Door het bieden van ondersteuning en advies willen we bijdragen aan een sportieve, gezonde en vitale Eindhovense samenleving.
De ESR adviseert de gemeente zowel op verzoek van de gemeente als op eigen initiatief op het gebied van sport- en beweegbeleid en gezondheid.
De ESR bestaat uit vrijwilligers van diverse sportverenigingen en sportorganisaties in Eindhoven.

Lees het artikel in het Eindhoven Dagblad >>