De Eindhovense Sportraad

De Eindhovense Sportraad (ESR) heeft als doel om in overleg met de gemeente Eindhoven de belangen te behartigen van haar leden, de Eindhovense sportverenigingen, in de ruimste zin van het woord.

Daarnaast is ESR een belangrijk adviesorgaan van de gemeente Eindhoven. De leden van de sportraad geven gevraagd en ongevraagd advies over verenigingsaangelegenheden. De sportraad volgt de ontwikkelingen binnen de sport op de voet, signaleert veranderingen en communiceert deze tijdig naar de gemeente en andere betrokken partijen.

Jaarreken...
Jaarrekening ESR 201...
Jaarversl...
Jaarverslag ESR 2020...
Onderzoek...
Onderzoek: Impact Co...

Een groot aantal sportverenigingen maakt zich grote zorgen over de financiële gevolgen van het Corona virus. Sommige verenigingen geven zelfs aan dat als zij de komende maanden hun betalingsverplichtingen aan de gemeente moeten nakomen er acute liquiditeitsproblemen ontstaan en er […]

Download hier de notulen van de voorjaarsvergadering van 11 juni 2018 Download hier de jaarrekening van 2017