De Eindhovense Sportraad

De Eindhovense Sportraad (ESR) heeft als doel om in overleg met de gemeente Eindhoven de belangen te behartigen van haar leden, de Eindhovense sportverenigingen, in de ruimste zin van het woord.

Daarnaast is ESR een belangrijk adviesorgaan van de gemeente Eindhoven. De leden van de sportraad geven gevraagd en ongevraagd advies over verenigingsaangelegenheden. De sportraad volgt de ontwikkelingen binnen de sport op de voet, signaleert veranderingen en communiceert deze tijdig naar de gemeente en andere betrokken partijen.

Jaarreken...
Jaarrekening ESR 201...
Jaarversl...
Jaarverslag ESR 2020...
Onderzoek...
Onderzoek: Impact Co...

We hebben als ESR de afgelopen weken regelmatig contact gehad met uw wethouder, waarbij we iedere keer gevraagd hebben om de huur van de sportaccommodaties niet in rekening te brengen zolang die niet gebruikt kunnen worden door de verenigingen. Of […]

De coronacrisis treft ons allemaal op verschillende levensgebieden waaronder werk, gezondheid, relaties maar ook vrijetijdsbesteding, zoals het beoefenen van sport. Hoewel, het op afstand van elkaar, beoefenen van sport in de buitenlucht nog steeds kan, ligt het georganiseerd sporten via […]