Advies betreffende Integraal Huisvestingsplan Sport

Op verzoek van  gemeente Eindhoven heeft de Eindhovense Sportraad het rapport Integraal Huisvestingsplan Sport (IHP) beoordeeld. De Eindhovense Sportraad waardeert het voornemen van de gemeente Eindhoven om een dergelijk grote impuls te willen geven aan de sport- en beweegmogelijkheden, en is onder de indruk van het feit dat het gesignaleerde probleem met betrekking tot de beschikbare sportaccommodaties zo daadkrachtig is opgepakt. In het Advies betreffende Integraal Huisvestingsplan Sport van de Eindhovense Sportraad aan de gemeente Eindhoven staan een aantal aandachtspunten met betrekking tot het IHP verwoord.

Adviesaanvraag betreffende Integraal Huisvestingsplan Sport (definitief)