De Eindhovense Sportraad

De Eindhovense Sportraad (ESR) heeft als doel om in overleg met de gemeente Eindhoven de belangen te behartigen van haar leden, de Eindhovense sportverenigingen, in de ruimste zin van het woord.

Daarnaast is ESR een belangrijk adviesorgaan van de gemeente Eindhoven. De leden van de sportraad geven gevraagd en ongevraagd advies over verenigingsaangelegenheden. De sportraad volgt de ontwikkelingen binnen de sport op de voet, signaleert veranderingen en communiceert deze tijdig naar de gemeente en andere betrokken partijen.

Uitnodigi...
Uitnodiging Algemene...
ESR Notul...
ESR Notulen 19 juni ...
50 jaar!
50 jaar!

Namens het bestuur van de Eindhovense Sportraad nodig ik u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering op maandag 19 juni aanstaande. De vergadering vindt plaats in de kantine van Eindhoven Atletiek, op 1e verdieping van de sportaccommodatie, gevestigd op […]

50 jaar!
8 oktober, 2016

De Eindhovense Sportraad bestaat 50 jaar! Dit willen wij niet zomaar voorbij laten gaan en daarom wordt het gevierd op donderdag 12 november aanstaande. Het zal plaatsvinden het mooie SX-gebouw op Strijp-S van. De binnenloop is vanaf  16.30, het officiële […]