De Eindhovense Sportraad

De Eindhovense Sportraad (ESR) heeft als doel om in overleg met de gemeente Eindhoven de belangen te behartigen van haar leden, de Eindhovense sportverenigingen, in de ruimste zin van het woord.

Daarnaast is ESR een belangrijk adviesorgaan van de gemeente Eindhoven. De leden van de sportraad geven gevraagd en ongevraagd advies over verenigingsaangelegenheden. De sportraad volgt de ontwikkelingen binnen de sport op de voet, signaleert veranderingen en communiceert deze tijdig naar de gemeente en andere betrokken partijen.

Uitnodigi...
Uitnodiging Algemene...
ESR Notul...
ESR Notulen 19 juni ...
50 jaar!
50 jaar!

Namens het bestuur van de Eindhovense Sportraad nodig ik u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering op maandag 11 juni aanstaande. De vergadering vindt plaats in de kantine van Eindhoven Atletiek, op 1e verdieping van de sportaccommodatie, gevestigd op […]

Download hier de notulen van de ALV van 19 juni 2017.