De Eindhovense Sportraad

De Eindhovense Sportraad (ESR) heeft als doel om in overleg met de gemeente Eindhoven de belangen te behartigen van haar leden, de Eindhovense sportverenigingen, in de ruimste zin van het woord.

Daarnaast is ESR een belangrijk adviesorgaan van de gemeente Eindhoven. De leden van de sportraad geven gevraagd en ongevraagd advies over verenigingsaangelegenheden. De sportraad volgt de ontwikkelingen binnen de sport op de voet, signaleert veranderingen en communiceert deze tijdig naar de gemeente en andere betrokken partijen.

ALV incl....
ALV incl. presentati...
Uitnodigi...
Uitnodiging Thema-av...
50 jaar!
50 jaar!

Geachte sportbestuurder, Namens het bestuur van de Eindhovense Sportraad nodig ik u van harte uit voor de Thema-avond Sportvereniging 2.0 en ESR op maandag 30 oktober aanstaande. (locatie Indoor Sport Centrum, Theo Koomenlaan 1) Roy Simons, directeur Ne9en Eindhoven, zal […]

Namens het bestuur van de Eindhovense Sportraad nodig ik u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering op maandag 19 juni aanstaande. De vergadering vindt plaats in de kantine van Eindhoven Atletiek, op 1e verdieping van de sportaccommodatie, gevestigd op […]