Zorgen rondom financiële gevolgen van het Corona virus

Een groot aantal sportverenigingen maakt zich grote zorgen over de financiële gevolgen van het Corona virus. Sommige verenigingen geven zelfs aan dat als zij de komende maanden hun betalingsverplichtingen aan de gemeente moeten nakomen er acute liquiditeitsproblemen ontstaan en er oprecht wordt gevreesd voor het voortbestaan van hun vereniging. Dat blijkt uit een door de ESR gehouden steekproef onder meer dan 60 verenigingen. Deze en andere uitkomsten zijn dinsdag 7 april met wethouder Steenbakkers (portefeuille sport) besproken. In dat gesprek heeft de ESR verzocht om tav de huurpenningen niet alleen uitstel maar ook naar afstel te kijken. Deze maatregel biedt in ieder geval de verenigingen op korte termijn enig perspectief.

Door de wethouder is aangegeven dat het College zich, vastgoedbreed (oa sport, cultuur, maatschappelijk vastgoed), aan het beraden is of en welke steunmaatregelen passend zijn om verenigingen te ondersteunen. Wel is eerder al door de gemeente besloten om de liquiditeitsdruk voor vereniging te verlichten, door de inning van de uitstaande betalingen tot 1 juni uit te stellen. De wethouder heeft de verwachting uitgesproken dat rond 21 april meer duidelijkheid zal worden gegeven over welke ondersteuning er aan verenigingen kan worden gedaan.

Naast een korte termijn oplossing heeft de ESR ook aandacht gevraagd voor de middellange termijn. Verenigingen geven aan reële zorgen te hebben als het gaat om de periode na de pandemie. Voorbeelden die worden genoemd gaan over leden die afhaken en sponsoren die weg blijven om dat hun bedrijf in de problemen is gekomen. Op verzoek van en in samenspraak met de wethouder zal de ESR hiervoor een concreet voorstel doen zodat gezonde verenigingen niet omvallen als gevolg van het Corona virus. Als ESR doen wij ook een nadrukkelijk beroep op alle leden om hun verenigingen in deze moeilijke tijd te blijven ondersteunen door middel van hun lidmaatschap.

Names de ESR,
Jac Rooijmans