Uitnodiging Thema-avond Sportvereniging 2.0 en ESR incl. presentatie Roy Simons

Geachte sportbestuurder,

Namens het bestuur van de Eindhovense Sportraad nodig ik u van harte uit voor de Thema-avond Sportvereniging 2.0 en ESR op maandag 30 oktober aanstaande.
(locatie Indoor Sport Centrum, Theo Koomenlaan 1)

Roy Simons, directeur Ne9en Eindhoven, zal ons avond meenemen in de toekomst van Sportvereniging en ESR 2.0. Download hier zijn presentatie.   

De wereld van sport en bewegen is volop in beweging. Dat geldt zeker ook voor Eindhoven. Sportverenigingen in Eindhoven staan de komende jaren voor grote uitdagingen.
Steeds meer mensen gaan sporten en bewegen, echter minder in verenigingsverband. De unieke verenigingsstructuur staat hierdoor onder druk; vernieuwing lijkt hierin noodzakelijk.

In relatie tot deze ontwikkeling willen we ook de rol van de Eindhovense Sportraad (ESR) tegen het licht gehouden. Als belangenbehartiger van de sportverenigingen beraadt ESR zich momenteel over haar eigen rol. Om dit nader te duiden wordt op maandag 30 oktober een thema-avond Sportvereniging 2.0 en ESR georganiseerd. Het doel van deze avond is om in beeld te krijgen welke veranderingen en vernieuwingen er noodzakelijk zijn voor verenigingen en welke rol hierin wordt verwacht van de Eindhovense Sportraad.

Het programma van deze avond:

19.30 uur Inloop Indoor Sportcentrum, Theo Koomenlaan 1
20.00 uur Huidige ontwikkelingen ESR door voorzitter Eindhovense Sportraad, Alger Vissers
20.15 uur Inspiratiesessie: “Vereniging: Vernieuwen of Verliezen” door Roy Simons
21.00 uur Werksessie in groepen
22.00 uur Terugkoppeling / presentatie per groep
22.15 uur Afsluiting en informeel samenzijn

Heel graag tot maandag 30 oktober  
Met sportieve groet,

Alger Vissers
Voorzitter Eindhovense Sportraad