Uitnodiging ALV – 23 juni 2016

Namens het bestuur van de Eindhovense Sportraad nodig ik u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering op donderdag 23 juni aanstaande. De vergadering vindt plaats in de grote vergaderruimte op de 2e verdieping van het sportcomplex, gevestigd op Sportpark Hondsheuvels, J.C. Dirkxpad 7. De vergaderruimte is vanaf 19.15 uur geopend, waarna om 19.30 uur de vergadering begint. Na afloop gaan we, in hetzelfde gebouw, naar de gezellige kantine van Eindhoven Atletiek voor een afsluitende borrel.

2015 is voor de ESR is veelbewogen jaar geweest ! Naast de viering van het 50 jarig bestaan op 12 november zijn we vooral heel druk geweest met belangenbehartiging voor onze leden, de sportverenigingen, in de diverse dossiers in het verlengde van concept “Sportvisie 2015 – 2019”.

Naast de verplichte reguliere onderwerpen conform statuten willen wij daarom graag met u in gesprek over de wijze waarop de ESR uw belangen
behartigd op de belangrijke dossiers waarvoor de gemeente Eindhoven de ESR om advies heeft gevraagd.

Gezien het belang van uw mening rekenen we op een grote opkomst!

De relevante documenten, o.a. agenda en verslag vorige ALV, staan uiterlijk vrijdag 17 juni a.s. op www.eindhovensesportraad.nl

Graag tot donderdag 23 juni!

Met sportieve groet,

Alger Vissers
Voorzitter Eindhovense Sportraad

Bijlagen:

Agenda ALV 23.6.2016

ESR Notulen 2 juni 2015

Logo ESR