Uitnodiging ALV – 19 juni 2017

Namens het bestuur van de Eindhovense Sportraad nodig ik u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering op maandag 19 juni aanstaande.

De vergadering vindt plaats in de kantine van Eindhoven Atletiek, op 1e verdieping van de sportaccommodatie, gevestigd op Sportpark Hondsheuvels, J.C. Dirkxpad 7.
De kantine is vanaf 19.15 uur geopend, waarna om 19.30 uur de vergadering begint.

Anders dan voorgaande jaren kiezen we voor een formele voorjaarsvergadering met enkel de verplichte onderwerpen conform statuten. Na de zomer organiseren we een inhoudelijke bijeenkomst waar we de Sportvisie en het bijbehorend uitvoeringsplan willen bespreken.

De agenda is daarom als volgt:

  1. Ingekomen stukken en mededelingen van het bestuur
  2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering 23 juni 2016
  3. Financieel jaarverslag 2016
  4. Verslag van de kascontrolecommissie
  5. Verkiezing nieuwe leden kascontrolecommissie
  6. Aftredende bestuursleden, niet herkiesbaar
   • MichaĆ«l Smeeman, bestuurslid Voetbal
   • Jan Willem Popelier, bestuurslid Zwemmen
   • Jos Maas, bestuurslid IJssport
  7. Verkiezing nieuwe bestuursleden
   • Jac Rooijmans, bestuurslid Voetbal
   • Jeroen van der Meulen, bestuurslid Zwemmen
   • Edgar van Leest, bestuurslid IJssport
  8. Rondvraag
  9. Afsluiting

De relevante documenten staan uiterlijk vrijdag 16 juni a.s. op www.eindhovensesportraad.nl.

Met sportieve groet,
Alger Vissers
Voorzitter Eindhovense Sportraad

Bijlagen:

Agenda ALV d.d. 19.6.2017

ESR Notulen 23 juni 2016

Banksaldo 2012 – 2016 d.d. 19.6.2017

Logo ESR