Stukken ALV 29 juni 2022

Op 29 juni jl. heeft de ALV van de ESR plaatsgevonden. Bijgevoegd zijn de volgende stukken:

  • jaarverslag secretaris
  • Financieel overzicht penningmeester
  • Getekend convenant met de gemeente