Sporttarievendossier 2013 – 2014

Standpunt ESR inzake Sporttarievendossier 2013 – 2014

Op 28 januari j.l. heeft de Eindhovense Sportraad (ESR) haar standpunt, inzake het sporttarievendossier 2013 – 2014, kenbaar gemaakt aan wethouder Joost Helms.

De complete tekst van het standpunt leest u hier.

De reactie van wethouder J. Helms vindt u hier.

Het standpunt van de ESR is in de afgelopen maanden, in constructief overleg tussen sportverenigingen, ESR en gemeente, tot stand gekomen. Wellicht heeft u aan één van deze meetings deelgenomen en zo invloed kunnen uitoefenen op het eindresultaat.

Zoals u in bijgaande reactie van wethouder J.Helms d.d. 4.2.2013 op het advies van de ESR kunt lezen zal medio februari het dossier “uitgangspunten sporttarieven 2013/2014″ in het college van B&W en in de raadscommissie aan de orde komen. Het dossier “uitgangspunten” vormt de basis voor het tarievendossier waarmee de sporttarieven 2013/2014, naar verwachting in juni 2013, feitelijk worden vastgesteld.

Helder moet echter zijn dat het standpunt van de ESR éénmalige geste is van de verenigingen die nu extra bijdragen. Dit éénmalige offer schept geen precedenten voor de vervolgdiscussie, nu bij de gemeente helder moet zijn dat alle verenigingen als gevolg van deze bezuinigingsronde enorm de broekriem moeten aanhalen, hetgeen onvermijdelijk consequenties gaat hebben voor de sportparticipatie van de inwoners van Eindhoven. De ESR roept de gemeente op om alles in het werk te stellen om verdere bezuinigingen op sport zoveel mogelijk te voorkomen.

Met het voorgaande verwacht ik u naar behoren te hebben geïnformeerd. Tot een nadere toelichting ben ik vanzelfsprekend bereid.

Ben Arends
Voorzitter

05-02-2013