Onderzoek: Impact Coronacrisis op de Eindhovense sportverenigingen

De coronacrisis treft ons allemaal op verschillende levensgebieden waaronder werk, gezondheid, relaties maar ook vrijetijdsbesteding, zoals het beoefenen van sport. Hoewel, het op afstand van elkaar, beoefenen van sport in de buitenlucht nog steeds kan, ligt het georganiseerd sporten via verenigingen door de overheid ingevoerde maatregelen sinds begin maart gedwongen stil. Er is aangekondigd dat kinderen en jongeren t/m 18 jaar vanaf 29 april weer georganiseerd mogen buitensporten. Voor volwassenen, wedstrijden en binnensporten geldt dit niet.

In onze stad zijn rond de 60.000 inwoners lid van een sportvereniging. Naast een bijdrage aan de gezondheid van de Eindhovense burgers dragen deze verenigingen ook bij aan sociale cohesie binnen Eindhoven. Zij brengen mensen samen, jong en oud, uit alle doelgroepen van de samenleving: sport verbindt!

Daarnaast is actief sporten belangrijk om vitaal te blijven en levert sporten in team- en verenigingsverband een extra bijdrage aan mentale fitheid en een breder saamhorigheidsgevoel. Het is daarom van cruciaal belang dat de sportverenigingen in Eindhoven ook na de coronacrisis hun maatschappelijke functie kunnen blijven vervullen.

Om te onderzoeken wat de impact van de coronacrisis mogelijk gaat zijn op de continuïteit van de sportverenigingen heeft de Eindhovense Sport Raad (ESR) begin april een onderzoek gehouden onder haar leden. Er hebben meer dan 60 sportverenigingen meegedaan aan dit onderzoek en de resultaten hiervan worden beschreven in onderstaande samenvatting.

Voor vragen aangaande de resultaten van dit onderzoek kan contact opgenomen worden met de ESR via: esr@eindhovensesportraad.nl.