Meningsvorming steunmaatregelingen cultuur en sport

We hebben als ESR de afgelopen weken regelmatig contact gehad met uw wethouder, waarbij we iedere keer gevraagd hebben om de huur van de sportaccommodaties niet in rekening te brengen zolang die niet gebruikt kunnen worden door de verenigingen. Of te wel: Stop met facturen sturen, en ga zeker niet incasseren.

Daarnaast hebben we gevraagd om een oplossing voor verenigingen die in financiële problemen komen doordat zaken als kantine-inkomsten, sponsoring en andere inkomsten genererende activiteiten stil komen te vallen of ernstig teruglopen.

Op 11 juni ligt het voorstel voor om verenigingen te steunen die in financiële problemen komen en helaas nog niet een definitief voorstel voor het niet innen van huur/compensatie van huur.

Lees meer