Uitnodiging ALV – 2 juni 2015

Geacht bestuur,

Namens het bestuur van de Eindhovense Sportraad nodig ik u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 2 juni aanstaande. De vergadering vindt plaats in de grote vergaderruimte op de 2e verdieping van het sportcomplex, gevestigd op Sportpark Hondsheuvels, J.C. Dirkxpad 7. De vergaderruimte is vanaf 19.15 uur geopend, waarna om 19.30 uur de vergadering begint. Na afloop gaan we, in hetzelfde gebouw, naar de gezellige kantine van Eindhoven Atletiek voor een afsluitende borrel.

In de vergadering stel ik graag mijn opvolger als bestuurslid Voetbal, de heer Michaël Smeeman aan u voor. Uiteraard nadat de vergadering is gevraagd met zijn benoeming tot bestuurslid Voetbal in de ESR in te stemmen.

Naast de verplichte reguliere onderwerpen conform statuten willen wij graag met u in gesprek over een belangrijk onderwerp waar we als ESR recent door de gemeente Eindhoven om advies zijn gevraagd te weten “Sportvisie 2015 – 2019”.

Gezien het grote belang van dit advies rekenen we op een grote opkomst !

De relevante documenten, o.a. agenda en verslag, staan uiterlijk vrijdag 26 mei april a.s. op www.eindhovensesportraad.nl.

Graag tot dinsdag 2 juni!

Met sportieve groet,

Alger Vissers
Voorzitter Eindhovense Sportraad

Bijlagen:

Agenda ALV 2 juni 2015

ESR Notulen 13 mei 2014