wie zijn we

Het vrijwillige bestuur van de ESR bestaat uit een breed gedragen vertegenwoordiging uit de sportwereld zelf. Bestuursleden hebben kennis en ervaring in de sportwereld en kennis van de Eindhovense situatie.

Het nieuwe bestuur van de ESR bestaat uit de bestuursfuncties met daaraan gekoppeld de specifieke portefeuille.

Alger Vissers
Voorzitter
Michaël Smeeman Bestuurslid Voetbal
Monique Bertels Bestuurslid Tennis
Edwin Mulder Bestuurslid Binnensport
Jan Willem Popelier Bestuurslid Zwemmen
Jos Maas Bestuurslid Ijssportverenigingen
Wim de Wert Bestuurslid Hockey
Patrick Stassen Bestuurslid Atletiek
Hans van Bree Ambtelijk secretaris

 

De voorzitter, secretaris en penningmeester worden binnen het bestuur gekozen.
De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur.

Het bestuur van de ESR vergadert maandelijks.

Voor de ondersteuning van het bestuur van de ESR stelt de gemeente een ambtelijk secretaris (0,2FTE) beschikbaar. Deze functie wordt ingevuld door Hans van Bree.

Lees hier de uitgangspunten van de samenstelling van het bestuur.